DSCN1099

Úvod

Tyto stránky jsou určeny pracovníkům sociálních služeb. Mohou také posloužit pracovníkům orgánů sociálně právní ochrany dětí. Jsou věnovány metodě, jak plánovat s klienty (nejen) v sociálních službách. Kromě textů, které můžete bezplatně využít pro zlepšení Vašeho plánování nabízejí Aleš  a Lenka Herzogovi také konzultace a vzdělávací kurzy nejen na toto téma.

NOVINKA: MPSV ČR akreditovalo dva naše vzdělávací kurzy: 8mi hodinový kurz Úvod do individuálního plánování a 16ti hodinový kurzu Individuální plánování v nízkoprahových službáchRádi tyto kurzy zrealizujeme přímo ve Vaší organizaci za velmi příznivé ceny. Kontaktujte nás!