Ing. Mgr. Aleš Herzog

Aleš Herzog, Ing. Mgr., narozen 1977

Ukončené vzdělání:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, 2013, zakončeno titulem Mgr.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie, diplomová práce Efektivnost nevládních neziskových organizací, 2000, zakončeno titulem Ing.
Obchodní akademie v Blansku, 1994

Dlouhodobé kurzy a výcviky:
Sebezkušenostní šestiletý psychoterapeutický výcvik SUR, výcviková komunita KUŠE, ukončen 6/2014
Práce s agresí, Fokus,  16 hodin, 2017
Konference New psychoactive substances in Europe, Lisabon, 2015
Mediální a komunikační trénink, PhDr. Stanislav Vojtíšek, 2014
Práce s traumatem a krizová intervence, 55 hodin, PVŠPS, 2013
Základy koučování, 55 hodin, PVŠPS, 2012

Kurz podpory a sebepodpory středního managementu, 64 hodin, Česká asociace streetwork, 2010

Kurz inspektorů sociálních služeb, MPSV ČR, EuroProfis, Hestia, Instand, VCVSČR, 2007-8
Kurz Případová a týmová supervize v sociálních službách, 120 hodin, ČAS, 2006-7
Školení certifikátorů v rámci systému certifikací RVKPP, 2005
Terapeut nízkoprahových zařízení, Podané ruce Brno, 100 h, 2000 – 2001
Supervize pro zkušené streetworkery, Petr Klíma a Alena Vosáhlová, OSF/ČAS,  70 h, listopad 1999 – listopad 2000

Zaměstnání:
Od 1. 10. 2007 vedoucí Terénní programy SANANIM,  SANANIM, (práce s uživateli drog)
Od 1.10.2006 do 30.9. 2007 odborný asistent Kanceláře České asociace streetwork
Od 1. 7. 1998 do 31. 12. 2005 vedoucí   nízkoprahového klubu PVC,  vedoucí programu terénní sociální práce s mládeží, a terénního programu s uživateli drog v Blansku (v rámci Sdružení Podané ruce, dříve Prevcentrum Ulita Blansko, dříve Sdružení Ulita).
Od  srpna 2001 do června 2003 realizátor projektu o.s. Česká asociace streetwork (ČAS) – Vzdělávací program Gabriel

Odborná činnost:
Lektor seminářů Zaznamenávání individuálních plánů, Individuální plánování v nízkoprahových službách, Individuální plánování,  Právní minimum, Personální standardy,a další, ČAS, SANANIM, Diecézní Charita Olomouc, Semináře jsou akreditovány MPSV ČR. Vlastní akreditace kurzů od roku 2014
Inspekční činnost jako inspektor sociálních služeb od roku 2008 do roku 2016
Člen různých pracovních skupin při MPSV či Úřadu vlády ČR (tvorba standardů, Systém včasného varování apod.). Člen Sekce HR A.N.O. od jejího znovuobnovení.
Vedoucí nebo člen certifikační komise v rámci systému certifikací odborné způsobilosti RVKPP od roku 2005
Redaktor časopisu Dekontaminace a portálu www.edekontaminace.cz

Lektor a koordinátor Purkyňky na téma Harm Reduction v letech 2019, 2016, 2013
Pracovní skupina pro sjednocení terminologie výkonů nízkoprahových drogových služeb. O.s. Prostor, NMS a Sekce Harm Reduction A.N.O., 2011 – 2013
Lektor Konzultačního dne pro inspektory sociálních služeb na tém KC, TP, NZDM, 7. 2. 2011
Supervizor, metodik
Vedoucí hodnotícího týmu (12 šetření) v rámci hodnocení kvality NZDM, ČAS, 2006-2007
Kurzy pro dobrovolníky, začínající a zkušené pracovníky nízkoprahových programů pro mládež PRAMEN,  ČAS + CEKAS, 2005-2007
Koordinátor pracovní skupiny pro dodefinování NZDM, ČAS, 2003 – 2004
Koordinátor a lektor Vzdělávacího programu Gabriel, ČAS
koordinátor Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,  ČAS – leden 2001 – listopad 2002

Publikační činnost:

Chyby a slepé uličky v individuálním plánování, www.socialninovinky.cz

Zmenšování drogového trhu v centru Prahy, Herzog, A. Kocian. B., Plaček, J. časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 2/2019
Sedm výzev pro drogové služby? Sborník z konference Snižování škod a drogy, SANANIM, 2016
Řešení drogového trhu v centru Prahy? www.streetwork.cz
Vystačí si pracovník jen s individuálním plánováním? Časopis Sociální práce/sociální práca, 2015
Individuální plánování v nízkoprahových službách, Diplomová práce, PVŠPS, obhájena 2013
Nízkoprahové zaměstnávání, www.streetwork.cz
Hesla „Terénní práce s mládeží, Terénní práce s uživateli drog, Kontaktní centrum“ v publikace Encyklopedie sociální práce, Oldřich Matoušek a kolektiv, Nakladatelství portál, 2013
Petr Klíma: „Nehledej problém, hledej kontakt“, časopis Sociální práce, Sociálna práce, 3/2012
„Nízkoprahovost a její nároky na pracovníky“, Příspěvek pro konferenci „Sociální práce a teologie – dvacet let dialogu“ Sborník z konference, VOŠ sociálně pedagogická a teologická JABOK, 2013
Užívání drog v romských rodinách pohledem terénních pracovníků, Sborník z konference Rodina a drogy, o.s. SANANIM, 2013
„Drogy a kriminalita pohledem terénních pracovníků“, Sborník z konference Kriminalita a drogy, sdružení SANANIM.
Rozhovor s Alešem Herzogem o individuálním plánování a dohodoplánování, časopis Sociální práce, Sociálna práce, 3/2011
Zaznamenání individuálních plánů, www.streetwork.cz, www.socialnirevue.cz
článek Tištěné materiály pro uživatele drog, časopis Adiktologie, 2010
Návrh řešení problematidy otevřené drogové scény na Václavském náměstí, www.streetwork.cz
Kauza Václavák, text mapující situaci otevřené drogové scény na Václavském náměstí, www.drogovyserver.cz, spoluator textu,  2010
Veřejný pořádek versus veřejné zdraví, spoluautor textu, 2010
Člen redakční rady a autor 2 textů, publikace Kontaktní práce 2010, ČAS, 2010
Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog, Sociální revue, www.socialnirevue.cz
Novodobé sociální deportace, www.socialnirevue.cz
Individuální plánování na veřejných záchodcích, Sociální revue, www.socialnirevue.cz
Člen redakční rady a autor 8 textů, publikace Kontaktní práce, ČAS, 2007
článek Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli návykových látek, časopis Adiktologie 2007/1
Terénní práce s dětmi a mládeží ohroženými společensky nežádoucími jevy, Metodická příručka MPSV k zavádění terénní sociální práce, Ostravská univerzita, 2007
Text „Typické fáze práce s klientem v NZDM“, 2005
Text „Analýza nákladů a výkonů NZDM“, 2005
Pojmosloví NZDM, vedoucí autorského kolektivu, 2005
článek „Program specifické prevence drogových závislostí realizovaný v rámci nízkoprahové práce s mládeží“, Ěthum č. 43, 2004
článek NZDM + workshop „Problémy v klubu“, sborník z Konference o práci s neorg. dětmi, Ěthum 39, říjen 2003
článek „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“, Éthum, mimořádné vydání, sborník syllabů, pracovních listů a textů k Vzdělávacímu programu Gabriel
Příspěvek ve sborníku Konference ANO o komunitní spolupráci, Brno, červen 2003
Sebehodnotící inventář k Dobrovolným auditům NZDM, ČAS a NVF, 2003 (hlavní autor Petr Klíma)  – podíl připomínkováním a doplňováním
Rejstřík nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, ČAS, 2002 (spolu s Helenou Kotovou)
článek „Kluby a nadační peníze“, Bulletin Éthum 33/2002
článek Nízkoprahová centra – vize nebo realita,  Sborník z českoněmecké konference „Nové metody práce s mládeží“,  Éthum č. 30, 2001
materiál Standardy NZDM Pracovní skupina Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, ČAS, 2001 (podíl jako člen a koordinátor pracovní skupiny)
text Pracovní materiál – Etapa 1, Pracovní skupina Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, ČAS, 2001 (podíl jako člen a koordinátor pracovní skupiny)

Rozhovory:
Vystačí si sociální pracovník s individuálním plánováním?
Bez individuálního plánování nelze dělat sociální práci.
Rozhovor pro portál streetwork.cz 2014
Rozhovor pro portál streetwork.cz 2008

Další oprávnění:
Sociální pracovník
Inspektor sociálních služeb
Supervizor – tovaryš, ČAS
Vedoucí a člen certifikačního týmu, Certifikace drogových služeb
Živnostenský list, Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Další:
Oborová cena Časovaná bota – „Tým roku“ za rok 2010
Cena Kiron za nejlepší adiktologický počin roku 2009
Oborová cena Časovaná bota – „Osobnost roku“ za rok 2007