Mgr. Lenka Herzogová

Vystudovala jsem vysokou školu psychosociálních studií se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik v Daseinsanalýze, kurz rodinného poradenství a mnoho dalších vzdělávacích programů, jako krizová intervence, práce s traumatem, relaxační techniky, motivační rozhovory, daseinsanalytické semináře a výklad snů.

Terapii vnímám jako cestu k svobodě, porozumění tomu co se nám v životě děje a přijetí sebe sama. Za základ spolupráce považuji porozumění, vést rozhovor autenticky, s respektem ke zkušenosti a prožívání člověka.

Dlouhá léta jsem se věnovala s dětem na školách v preventivních (primární a selektivní) programech, práce se šikanou. V současné době pracuji s lidmi potýkajícími se s poruchami příjmu potravy, závislostí na návykových látkách, traumaty, úzkostnými stavy apod. formou individuální, skupinové a rodinné terapie.

Společně s kolegou pracujeme v terapeutickém páru a nabízíme skupinu pro rodiče a rodinné terapie. Na rodinných terapiích se věnujeme celé rodině, jejím vztahům, vzájemné komunikaci a situacím. Rodina je v tomto přístupu vnímána jako systém, jehož členové se vzájemně ovlivňují.

Pomůžeme vám navzájem mluvit o problematických tématech tak, abyste se opravdu slyšeli a abyste rozuměli tomu, co si chcete a potřebujete vzájemně sdělit.

Od 1. 1. 2024 mám svoji soukromou praxi na adrese Hanusova 353/12, Praha 4 Michle, v dochozí vzdálenosti stanice metra C Budějovická.

Kontakt: herzogova.lenka@gmail.com

              725 069 805

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP)