Příklady individuálních plánů

Nabízím tři styly zaznamenávání individuálních plánů. Vytvořil jsem je na základě zkušeností z praxe.   Liší se z hlediska intenzity kontaktu, rozsahu a charakteru zakázek od klienta k pracovníkovi. Nazývám je „Příběh“, „Úkol“ a „Tady a teď“

Při formulaci těchto modelových situací jsem se samozřejmě inspiroval v modelech individuálního plánování. Nicméně nelze zde položit přímé rovnítko mezi konkrétním modelem a stylem zaznamenávání. Dále jsem se zabýval otázkou, jak lze poznat dobrý individuální plán. Níže najdete výstupy těchto mých úvah.