Co je individuální plánování

Máte obtíže s indivuálním plánování?  Typické obtíže, které brání pracovníkům dobře plánovat, jsou:

  • přijmout individiální plánování jako užitečný a smysluplný pracovní nástroj
  • obtíže pracovníků navázat kontakt a  povídat si s klienty o jejich životě
  • obtíže pracovníků pojmenovat na základě povídání to podstatné, v čem mu může být čerpání služby a vzájemná spolupráce užitečné, tak aby výsledku rozuměl pracovník i klient
  • nechuť a obtíže pracovníků zaznamenat vzniklý výsledek do dokumentace, čili formulovat výstupy v podobně stručného záznamu s předepsanými náležitostmi dohody či individuálního plánu.

Individuálním plánování můžeme rovněž rozumět proces přemýšlení pracovníků sociální služby o jejich klientech a o tom, jak by jim mohli být užiteční. A to není nic špatného, přece…