Úvod

Jak individuálně plánovat tak, aby to mělo smysl a zároveň splňovalo požadavky inspekcí? Zde zjistíte, jak na to. Stránky jsou určeny pracovníkům sociálních služeb. Mohou také posloužit pracovníkům orgánů sociálně právní ochrany dětí. Jsou věnovány metodě, jak plánovat s klienty (nejen) v sociálních službách.

Nabídka kurzů: 

8mi hodinový kurz Úvod do individuálního plánování

16ti hodinový kurz Individuální plánování v nízkoprahových službách

16ti hodinový kurz Individuální plánování v sociálních službách

Zde najdete text o individuálním plánování vytvořený na objednávku MPSV: http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/535-chyby-a-slepe-ulicky-individualniho-planovani

Nově najdete text o individuálním plánování v zářijovém a říjnovém čísle časopisu Sociální služby: http://www.socialnisluzby.eu/images/obr/1568275182_obsah-z-srpen-zari.final.pdf 

Realizované kurzy: http://www.individualniplanovani.cz/realizovane-kurzy/

Rádi tyto kurzy zrealizujeme přímo ve Vaší organizaci za velmi příznivé ceny. Kontaktujte nás!