Nabidka 16tihodinového kurzu

Kurz Individuální plánování v nízkoprahových službách

Číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR udělené vzdělávacímu programu: 2014/0429-PC/SP/VP/PP

Lektor: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Tento 16ti hodinový kurz má tři části:
-v rámci teoretické části se snažím ukázat pracovníkům, jaký je smysl individuálního plánování a a že když přemýšlí, jak být užiteční klientům, tak plánují. Součástí je i poukaz na propojení mezi cíli organizace a služby a plánováním.
– v praktické části účastníci kurzu pracovníci vytváří (podle nachystaného vzoru, který ukážu) vlastní záznamy individuálních plánů, dělají je v počítači, a my si je pak ukážeme (promítneme na projektoru) a diskutujeme o nich. Děláme 4 různé záznamy, aby si pracovníci mohli vše vyzkoušet a pak si kompetentně  vybrat.
– v třetí praktické části kurzu se zabýváme detailněji „cestou klienta službou“ – tedy jednáním se zájemcem, smlouvami, hodnocením plánů.
Z kurzu Vám tedy zůstane i spousta vypracovaných vzorů individuálních plánů Vašich skutečných klientů, které můžete využít.

Tento kurz proběhl v různých typech sociálních služeb, nejen v nízkoprahových.  Proběhl v těchto službách:

–          Terénní programy, Kontaktní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Nízkoprahová denní centra

–          Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahové denní centrum

–          Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Terapeutická komunita, Následná péče,

–          Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením

–          Odborné sociální poradenství

Myslím, že kurz může být velmi dobře uplatnitelný nejen pro další typy sociálních služeb, ale i pro pracovníky OSPOD, zařízení pracující s uprchlíky, vzdělávací instituce, sociální pracovníky ve vězeňství apo..

Kurz není nabízen pro individuální zájemce , pouze na klíč pro organizace a zařízení, za velice příznivých podmínek.  Máte-li zájem o nabídku kurzu, pošlete poptávku s předpokládaným počtem účastníků na mail ales.herzog@individualniplanovani.cz

Kde všude jsme kurzy realizovali zjistíte zde: http://www.individualniplanovani.cz/realizovane-kurzy/