Podpůrná skupina

pro rodiče a osoby blízké potýkajícími se tématem poruchy příjmu potravy ve svém okolí

Nabízíme podpůrnou skupinu pro rodiče a osoby blízké klientům, jako bezpečný prostor, kde můžete sdílet svá témata a prožitky s lidmi, kteří jsou ve stejné životní situaci. Nabízíme místo pro vzájemné sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností v oblasti poruch příjmu potravy. 

Členové skupiny si poskytují navzájem emocionální podporu a pomáhají si porozumět potřebám dítěte. 

Kdy, kde a za kolik :

Scházet se budeme každou druhou středu od 19:00– 20:30 hod.

V prostorách centra Anabell (Cimburkova 21, P3)

Cena za setkání je 250 Kč/účastník. Hradí se předem

Skupina má maximálně 12 členů

Co Vás čeká, jak to probíhá:

∙ Příjemné a bezpečné místo

∙ Pro rodiče je připravena místnost pro skupinu

∙ Vše začíná úvodem do skupiny: představení se novým

členům a navzájem, orientační otázky zaměřujících se na aktuální životní situaci členů skupiny, motivace k účasti na skupině a zmapujeme potřebu změny.

∙ Dohoda na tématu každé skupiny podle potřeby účastníků. Témata mohou být edukativní nebo prožitková. Dochází k diskuzi a výměně zkušeností rodičů

∙ Práce na daném tématu, na které už nebudete sami

∙ Shrnutí společné práce a výstupů ze skupiny

∙ Zpětná vazba, reflexe rodičů ke skupině

∙ Ukončení skupiny

Skupinu vede Mgr. Lenka Herzogová a Ing. Bc. Josef Kebrle.

Kontakt: 725069805, herzogova.lenka@gmail.com

Představení Mgr. Lenky Herzogové najdete zde: https://www.individualniplanovani.cz/mgr-lenka-herzogova/