Realizované kurzy:

Kurzy pro instituce realizované v roce 2017:
Česká unie neslyšících – Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Simultánní přepis, Tlumočení do znakového jazyka
ICOS Český Krumlov – Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborné sociální poradenství
JANA Domažlice – Terénní programy
Charita Jihlava – NZDM, Terénní programy, Kontaktní centrum
Člověk v tísni – NZDM
Diakonie ČCE Západní Čechy – služby pro osoby s postižením
Kappa Help Přerov – KC, TP, NZDM
Rodina v centru Nový Bor – Sociální aktivizační služby, NZDM
Senior centrum Hradec Králové – odlehčovací služby
Kurz pro zaměstnanců Domovů pro seniory zřizované městem Brnem – DPS Planá, DPS Nopova, DPS Věstonická, DPS Foltýnova, DPS Vychodilova, DPS Mikuláškovo náměstí, DPS Koniklecova
Správa uprchlických zařízení

Kurzy v roce 2016:
Archa Vsetín – NZDM
Charita Žďár nad Sázavou – NZDM, KC
MCSSP Vejprty – Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro seniory, NZDM
Meta, o.p.s. – poradenství, vzdělávání
Město Olomouc – Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna
SANANIM – zaměstnanci adiktologických služeb
SANREPO – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově, NZDM
Drom – NZDM, TP

Kurzy v roce 2015:
EDA – raná péče
Aufori – terénní práce

a další…