Realizované kurzy:

Kurzy pro instituce realizované v roce 2023:

Doléčovací centrum Magdalena Podolí
Terapeutická komunita Advaita
Charita Milevsko
Masopust z.s., Chomutov
Organizace DROM, romské středisko Brno
Charita Valašské Meziříčí

Kurzy pro instituce realizované v roce 2022:

Dokořán Náchod
Most k naději
SANANIM
Laxus
LATRAN Český Krumlov
Ratolest Brno
IQ Roma Servis
Advaita Liberec
Domov pro seniory Michle
Nautis Praha
Prostor Pro Hradec Králové
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Argo Zlín Malenovice
Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky Česká republika 
De Paul Slovensko
Návrat Liberec
Charita Žďár nad Sázavou
Aufori Hradec Králové


Kurzy pro instituce realizované v roce 2021

Charita Olomouc - služby pro osoby bez přístřeší
Melius Praha - osobní asistence
Charita Jihlava- TP, KC, NZDM
Charita Praha - Azylový dům pro matky s dětmi
Charita Kralupy
OSPOD Mladá Boleslav
Česká unie neslyšících
Charita Šluknov
Kurzy pro instituce realizované v roce 2020
Charita Blansko - různé druhy služeb včetně pečovatelské služby 
Masopust Chomutov - sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace
Letní dům - práce s dětmi s dětských domovů
Darmoděj
Charita Valašské Meziříčí - různé typy služeb, např. terénní programy pro lidi bez domova a noclehárny
Ratolest Brno - 

Kurzy pro instituce realizované v roce 2019:
 Nadace rozvoje občanské společnosti - vzdělávání pro pracovníky rané péče
 Indigo Děčín - práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučené lokalitě
 Mateřídouška Chodov - práce s lidmi s postižením
 Borůvka Praha - školení pro zaměstnance projektu Takavárna - sociální zaměstnávání
 Maják Liberec - TP a NZDM
 Portimo Nové město na Moravě - NZDM
 Farní Charita Praha 1 - práce s lidmi bez přístřeší
 Charita Blansko - různé typy služeb
 Integrační centrum Praha - práce s migranty
Kurzy pro instituce realizované v roce 2018:
 Metha - Odborné sociální poradenství a práce s migranty
 Nadace rozvoje občanské společnosti - vzdělávání pro pracovníky rané péče
 Drom - práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučené lokalitě
 Klub národnostních menšin Most - práce v sociálně vyloučené lokalitě
 Vzájemné soužití Ostrava - práce v sociálně vyloučené lokalitě
 Domino Slušovice - NZDM
 Centrum sociálních služeb Děčín - TP, KC, AD a doléčování
 Město Chrudim - školení pro zaměstnance OSPOD
 Akademický ústav Karviná - NZDM
 Statutární město Most  NZDM
Kurzy pro instituce realizované v roce 2017:
 Česká unie neslyšících – Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Simultánní přepis, Tlumočení do znakového jazyka
 ICOS Český Krumlov – Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborné sociální poradenství
 JANA Domažlice – Terénní programy
 Charita Jihlava – NZDM, Terénní programy, Kontaktní centrum
 Člověk v tísni – NZDM
 Diakonie ČCE Západní Čechy – služby pro osoby s postižením
 Kappa Help Přerov – KC, TP, NZDM
 Rodina v centru Nový Bor – Sociální aktivizační služby, NZDM
 Senior centrum Hradec Králové – odlehčovací služby
 Kurz pro zaměstnanců Domovů pro seniory zřizované městem Brnem - DPS Planá, DPS Nopova, DPS Věstonická, DPS Foltýnova, DPS Vychodilova, DPS Mikuláškovo náměstí, DPS Koniklecova
 Správa uprchlických zařízení
Kurzy v roce 2016:
 Archa Vsetín – NZDM
 Charita Žďár nad Sázavou – NZDM, KC
 MCSSP Vejprty – Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro seniory, NZDM
 Meta, o.p.s. – poradenství, vzdělávání
 Město Olomouc – Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna
 SANANIM – zaměstnanci adiktologických služeb
 SANREPO – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově, NZDM
 Drom – NZDM, TP
Kurzy v roce 2015:
 EDA – raná péče
 Aufori – terénní práce
a další…