Sídliště Kamýk

27.9.2017 -

Tento web se věnuje „libušskému Kamýku“ a celkově katastrálnímu území Praha – Kamýk. Obsahuje dokumenty získané v rámci sebeobrany sídliště.

Prezentace možnosti revitalizace areálu ZŠ Smolkova: Praha 12 – ZŠ Smolkova KONCEPČNÍ NÁVRH-gartensta

Závazné stanovisko pro stavební povolení k výstavbě JRD ve Smotlachově – zavazne-stanovisko-silnicni-urad

Závazné stanovisko pro stavební povolení k výstavbě JRD ve Smotlachově – zavazne-stanovisko-zivotni-prostredi

Důvodová zpráva změna kódu využití Špirkova duvodova-zprava-garaze-spirkova

Důvodová zpráva k souhlasu MČ se směnou pozemků u Generála Šišky: duvodova-zprava-smena-pozemku-benzinka

Důvodová zpráva k souhlasu  MČ k domluvě s developerem ve Vosátkově duvodova-zprava-souhlas-trigema-vosatkova

duvodova-zprava-skola-deti-budoucnosti Důvodová zpráva Rady MČ k záměru vybudovat kontejnerovou školu v areálu ZŠ Písnická

Otevřený dopis zastupitelům a radě MČP12 k Usnesení R-17-007-23_ MČ P12 a Radě MČ od Spolku náš Kamýk ve věci Vosátkovy

Petice-2023-Proti podpisu Smlouvy o spolupraci_MCP12+HMP na stavbě na pozemku p.č. 1859/36 k.ú. Praha – Kamýk

Stanovisko IPR k výstavbě místo OC Jasná v ulici Zdislavická: stanovisko-ipr-OC-jasna

Usnesení Zastupitelstva HMP k projednání petice ve Vosátkově:  Usnesení Zastupitelstva HMP – 14 10 2021-Usnesení č.30_17 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)_ PETICE 2021

Petice Vosátkova: Petice-12 08 2021- Proti naddimenz výstavbě a zahuštění Kamýk Lhotka-1

Leták k petici Vosátkova: leták petice_srpen 2021

Souhlasné závazné stanovisko Odboru územního rozvoje k stavbě k Imrychově: priloha_893080576_1_MHMP_449876_2021_imrichova

Souhlas IPR s novou verzí (14 a 9 pater) bytového domu Trigemy ve Vosátkově. 20210329-souhlas-IPR-vosatkova

Souhlas IPR se směnou pozemků kolem Obzoru: souhlas-IPR-se-smenou-pozemku-obzor

Materiál Odboru hospodaření s majetkem ohledně záměru Centra Nová Libuš koupit pozemky kolem Obzoru: odpoved-dle-106-CNL-Obzor

Protokoly týdající se odstranění Smotlachovy 1: priloha_855213528_1_INF-097-20-Přílohy-ANM

Územní rozhodnutí nepravomocné u Smotlachovy 1: text-uzemni-rozhodnuti-smotlachova-1

Hlavní výkres územní studie: US-LIB~1

Porovnání platného územního plánu, čistopisu územní studie a metropolitního plánu: 20201202-porovnani-platnyuzemniplan-cistopisuzemnistudie-metropolitniplan

Petice proti nepřiměřenému zahušťování Sídliště Kamýk: 20171030-Petice_sidliste_Kamyk

Územní rozhodnutí u Zeleného Kamýku Smotlachova: text-uzemni-rozhodnuti-smotlachova-1

Nové souhlasné stanovisko HZS Praha: nove-stanovisko-hasicu

Původní rozhodnutí o demolici Smotlachova 1: priloha_rozhodnuti-o-odstraneni-stavby

Možné financování nové radnice: Z-11-004-prodej-majetku

Důvodová zpráva ke směně pozemků Mariánská/Hodkovická: priloha_699922653_1_INF-057-19-DZ-duvodova-zprava priloha_699922653_7_INF-057-19-Příl. č. 6 k DZ priloha_699922653_8_INF-057-19-Příl. č. 7 k DZ

Vyjádření Ministra vnitra, kterým odmítl žádost developera o přezkum u Smotlachovy 1: ministr-vnitra-nezahajeni-prezkumu

Stanovisko Ministerstva vnitra, kterým se potvrzuje závazné stanovisko Hygienické stanice: stanovisko-nadrizeneho-organu-ministerstvo-zdravotnictví

Stanovisko MV GŘ HZS, kterým se ruší koordinované závazné stanovisko HZS HMP u Zeleného Kamýku Smotlachova: zavazne-stanovisko-nadrizeneho-organu-hasici-MV

Stanovisko ministryně Ministerstva pro místní rozvoj k Zelenému Kamýku Smotlachova: priloha_733584971_0_Sdělení č.j. 45270-2019-31-rozklad-MMR

Stanovisko IPR k vícestranné směně pozemků pro výstavbu tramvajové tratě Modřany – Libuš, kdy by EPH dostala pozemky kolem kotelen Pavlíkova 24 a Pavlíkova 1: stanovisko-smena-tramvaji-IPR

Porovnání stavu: Platný územní plán x Hrubopis územní studie x Návrh Metropolitního plánu: 20200612-porovnani-hrubopis-metropolitni-plan

Připomínky petičního výboru k územní studii schválené zastupitelstvem 27. 11. 2019: 20191120-Predbezne pripominky k US Libus_podrobne

Podezření na systémovou podjatost MČ Praha 12 v minulém volebním období (v roce 2017): systemova-podjatost-smotlachova

Pozvánka na setkání k územní studii: plakat-uzemni-studie

Hrubopis dopravní situace – návrh dopravy: US-LIBU_koncepce_F_dopravni-infrastruktura_2000_A1

Poslední verze požadavků petičního výboru k územní studii: 20190902-pozadavky-zadani-uzemni-studie-N

Důvodová zpráva k usnesení Rady MČ Praha 12: Stavba haly ve Lhotecké ulici: priloha_714239815_1_INF-062-19-RMČ_R-041-003-19+DZ+přílohy

Stanovisko MMR u odvolání k záměru developera JRD Zelený Kamýk Smotlachova 1: Stanovisko_ZS Bytový dům Zelený Kamýk_signed-dle-zadosti

Stanovisko MMR u odvolání záměru developera Trigema, Vosátkova: 29684_2019_81_2_ZS_Bytový_dům_Kamýk_signed

Zpráva ze setkání k územní studii:  LIBUS_KAMÝK_ZPRAVA_WEB

Původní koncepce sídliště Kamýk architekty Průši a Kalouse z roku 1971: us_libus_1971_pruvodni_zprava včetně původního mapového výkresu: us_libus_1971_zakladni_vykres

Rozhodnutí Odboru stavebního řádu, že jsme měli být účastní řízení a vedoucí stavebního odboru chyboval: 20190307-OSRMHMP-cupal-postupoval-nespravne

Infotext o aktuální situaci u plánovaných developerských staveb: uzemni-studie-infotext

Zadání územní studie Sídliště a okolí metra D Libuš: zadani_US-Sidlisteabudouci-stanice-metra-D-Libus

Důvodová zpráva prodej pozemků Trigemě: duvodova-zprava-prodej-pozemku-1_INF-080-18-Příloha-DZ k R-189-011-18-ANM

Smlouva mezi MČ a reklamní agenturou Kompakt: 628637946_1_Smlouva_Kompakt_20181129_0001-ANM

Připomínky IPR k územnímu řízení k stavbě Zelený Kamýk Smotlachova: namitky-IPR-uzemni-rizeni-ZK

Skartovaná smlouva o smlouvě budoucí s JRD smlouva-o-smlouve-budouci-MC-Praha12

Souhlas Odboru územního rozvoje MHMP se stavbou Zelený Kamýk:  souhlas-Odbor-uzemniho-rozvoje

Žádost developera JRD o souhlas Odboru územního rozvoje MHMP se stavbou Zelený Kamýk: zadost-Odbor-uzemniho-rozvoje

Přehled činů politických stran podrobný: podrobny_prehled_hlasovani_s odkazy3

Přehled činů politických stran stručný: strucnejsi_prehled_hlasovani3

Souhlas s připojením ke komunikaci u Zeleného Kamýku Smotlachova: INF-057-18 – Smotlachova – BD Zelený Kamýk (Sekanina)

Odpověď MČ Praha 12 na žádost o informace: Souhlas s odstoupením komunikací Pavlíkova a Smotlachova: duvodova-zprava–odejmuti_zadost-o-informace 

Odpověď MČ Praha 12 na žádost o informace: Kdo z radních hlasoval pro odstoupení komunikací Pavlíkova a Smotlachova: 20180915-hlasovani-o-pripojeni-ke-komunikaci

Odpověď TSK na žádost o informace: 20190913TSK-vyjadreni-pripojeni-ke-komunikaci

Návrh MČ na kompromis ohledně zadání územní studie: 20180815-pozadavky-k-participativnimu setkani_komentované

Požadavky MČ na zadání územní studie zaslané MHMP 18. 5. 2018: uzemni-studie-kamyk-pozdadavky-mc-na-zadani-20180518

Připomínky k Metropolitnímu plánu: 20180711-Pripominky-k-MP_pisemna-podoba

Leták s výzvou k účasti na zastupitelstvu v úterý 17. 7. 2018: letacek_zastupko_MC_cervenec-2018

Veřejná výzva radnici MČ Praha 12, aby hájila občany v rámci územní studie sídliště Kamýk: 20180624-uzemni-studie-kamyk-vyzva-urcena-MC-Praha12

Dokumenty k celé kauze:

Důvodová zpráva k souhlasu MČ Praha 12s přeložkou teplovodu pro výstavbu u Zimovy:  565330691_1_INF-025-18-TiskR-06099 – DZ přeložka teplovodu – Zimova -ANM

Uzemní rozhodnutí u stavby Zelená Libuš developera JRD: uzemni-rozhodnuti-zelena-libus

Dopis paní radní Kolínské z MHMP:  391813-2018ODPOVed-Kamyk-petice-pani-radni-kolinska

Dopis sousedům ke stavbě Zelený Kamýk JRD Smotlachova: 20180305-dopis-sousedum

Fitpark fit-park-propozice-2

Fitpark fit-park-propozice

Souhlas s připojením ulice V hrobech pro stavbu developera JRD k projektu Zelená Libuš: vhrobech_1_Příloha INF-004-18-TiskR-05992-Materiál do RMČ Praha 12

Pozvánka na projednání petice na magistrátu: 20180122-magistrat-Petice-kamyk-info

Leták s informací o situaci s developerskými projekty ke dni 21. 1. 2018 na Kamýku najdete zde: 20180118-letak-sidliste_kor2

Prezentace PT Real Estate pro zastupitele ve Viničním domku dne 6. 12. 2017: prezentace-pt-real-estate-papirnikova-pavlikova

Jak se na Zastupitelstvu Hlavního města Prahy 13. 12. 20017 diskutovalo o Kamýku: 20171213-zapis-zastupitelstvo-kamyk

Odpověď IPR na možnost podat stížnost či rozpor vůči jejich vyjádření: moznost-podat-stiznost-ipr-14807

Důkazy, že developer dosáhl souhlasu rady MČ pomocí zkreslených údajů: 20171207-klamani-developera-jrd_kor

Souhlas Městské části Praha 12 se stavbou u domu Zimova včetně vizualizace: zadost-o-informace-zimova

Informace o distribuci stanoviska Institutu plánování a rozvoje (IPR) na radnici Prahy 12: otazky-distribuce-stanoviska-IPR-mestska-cast

Naše zjištění ohledně toho, jak to bylo s „kladným vyjádřením“ Institutu plánování a rozvoje (IPR) pro projekt JRD Zelený Kamýk: 20171113-nikoliv-kladne-stanovisko-jrd

Vyjádření IPR, ve kterém tvrdí, že vyjádření 3056/16 není souhlasné: 20171106-vyjadreni-IPR-jak-to

Cituji: Předmětné vyjádření IPR Praha č.j. 3056/16 není souhlasné, jak uvádíte. Ve výroku vyjáření je uvedeno, že předloženou dokumentaci vracíme předkladateli k přepracování s odůvodněním, že dokumentace nesplňuje náležitosti objemové studie a že je předložena s evidentními chybami. Dále jseme předkladatele vyzvali k opětovnému předložení doplněné a upravené dokumentace. Doplněná ani upravená dokumentace nám všek již znovu předložena nebyla.

Celé znění vyjádření IPR k projektu Zelený Kamýk Smotlachova: cele-stanovisko-IPR-3056-16

Vyjádření IPR k projektu Fisolta Albert Papírníkova: 20171122-stanovisko-IPR-fisolta-albert

Aktualizovaná verze našich argumentů a důkazů pro revokaci usnesení ohledně JRD Zelený Kamýk a Fisolta Albert ke stažení: 20171105-prehled-argumentu-sidliste-kamyk-jrd-fisolta

Poslední verze: Aktualizovaná svědectví občanů, která dokazují, že developer zkreslil skutečnost v dokumentu Shrnutí veřejného projednání, které bylo podkladem pro usnesení rady č. R-130-028-17 ke stažení: 20171105-svedectvi-obcanu-verejna-prezentace-studie_zkraceno-fin-fin

Aktualizovaná svědectví občanů, která dokazují, že developer zkreslil skutečnost v dokumentu Shrnutí veřejného projednání, které bylo podkladem pro usnesení rady č. R-130-028-17 ke stažení: 20171105-svedectvi-obcanu-verejna-prezentace-studie_zkraceno-fin 

Svědectví občanů, která dokazují, že developer nezaznamenal věrně Shrnutí veřejné prezentace a může tím uvést radu i zastupitele v omyl: svedectvi-obcanu-verejna-prezentace-studie_KOR

Dopis, kterým se developer snaží odradit zastupitele, aby hlasovali pro revokaci usnesení rady u JRD Zelený Kamýk: Dopis starosta MCPraha12 Smotlachova 20171010

Text petice proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk ke stažení zde:20171031-Petice_fin

Text s argumenty zdůvodňujícími petici ke stažení: 20171030-argumenty

Domluvené kroky ze první přípravné schůzky na které se sešlo 8 lidí ze dne 4. 10. 2017 ke stažení:  20171004-ukoly-co-dal

Projektový záměr defelopera JRD ke stažení: jrd-projektovyzamer

Příloha přojektového záměru ke stažení:  Rezidence Smotlachova_Priloha c.1 – Studie

Další verze prezentace, v lepší kvalitě a lepší možností čtení, poslaná Ladislavem Pospíšilem, vedoucím developerských projektů JRD ke stažení: SMOTLACHOVA_prezentace-varianta3

Odkaz na aktuální souhlasné stanovisko městské části:   http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=55967

Odkaz na dřívější nesouhlasné stanovisko z roku 2014:  http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=37010

Stanovisko architekta Městské části Praha 12 Ing. Arch. Michala Pajskra, citujeme z mailu: „Dobrý den,
mé stanovisko bylo jedním z podkladů pro jednání Rady. Upozornil jsem v něm, že se jedná o stabilizované území, kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti (ve stabilizovaných územích v současné době není zcela jasné, jakým způsobem bude stavebním úřadem posuzován soulad takovýchto staveb s územním plánem). Doporučil jsem zmenšení navrhované stavby a navýšení parkovacích kapacit s ohledem na vyvolanou dopravní zátěž. Naopak mi nevadí umístění menšího podílu nebytových ploch (vyvolávají větší dopravu než bydlení).
S pozdravem Ing. Michal Pajskr, architekt městské části

Na základě dotazu, co znamená stabilizované území, jsme ještě dostali od pana architekta toto upřesnění:

V tzv. rozvojových územích jsou stanoveny kódy míry využití území (viz metodický pokyn, str. 16-18), které v podstatě stanovují výměru podlahových ploch, které lze v daném území realizovat (čím větší kód, tím více lze postavit). Jedná se o nepřekročitelný limit. Předmětná stavba je však v území stabilizovaném, kde je dle územního plánu hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Zde by se výška měla odvozovat z charakteru okolní zástavby, kterou je jak mateřská školka, tak panelové domy s 12 podlažími. Na pozemek na západní straně navazuje také rozvojové území s kódem C. V případě, že by území předmětné stavby (Zelený Kamýk) bylo rozvojové, musel by v něm být stanoven kód H, aby v něm bylo možné navrhovaný objekt realizovat.

Stanoviska komisí Městské části Praha 12:

Komise územního rozvoje městské části s objemovou studií nesouhlasí z důvodu nadměrné výšky objektu a nedostatečně řešené dopravy v klidu. Komise požaduje dodržet max. 60 % jedné funkce v objektu (pro 16 usnesení, jednomyslně).
Komise životního prostředí s předloženým návrhem nesouhlasí a požaduje, aby byla dodržena bytová funkce max. 60%, upozorňuje, že budova převyšuje okolní zástavbu. Dále upozorňuje na skutečnost, že se ve stávajícím územním plánu s novou výstavbou na této ploše nepočítalo, a proto není uveden koeficient zeleně. V návrhu Metropolitního plánu jsou na pozemku navržena dvě podlaží (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Komise dopravy nepřijala usnesení. Většina nesouhlasí s objemovou studií z důvodu nadměrné výšky objektu a nedostatečně řešené dopravy v klidu. Komise požaduje dodržet max. 60 % jedné funkce v objektu (pro – 10, proti – 1, zdrželo se – 0).

Stanovisko Odboru životního prostředí MČ Praha 12 najdete zde ke stažení: vyjadreni-odboru-zivotniho-prostredi_Zelený Kamýk Zní: Z hlediska námi sledovaných zájmů nemáme k výjimečně přípustnému umístění budovy připomínky. Budova samotná je však předimenzovaná.

Důvodová zpráva k rozhodnutí Rady MČ tisk R-04948 ke stavbě Zelený Kamýk ke stažení.  duvodova-zprava-Smotlachova-cerven2017 Zde zjistíte, že Rada MČ absolutně ignorovala doporučení komisí i úředníků.  Mohla požadovat snížení budovy, ale dala přednost třem bytům či nebytovému prostoru 200 m (pak změnila a začala mluvit jen o nebytovém prostoru pro ordinace lékařů).

Stanovisko Institutu rozvoje pražského magistrátu

stanovisko-IPR

Zápis z veřejného projednávání:

zapis-z-verejneho-projednavani

Dávnější status z FCB od Bc. Františka Adámka, který předložil souhlasné stanovisko městské části vstřícné developerovi. Netýká se projektu Zelený Kamýk, ale je to evidentně závazek respektovat názor občanů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Noviny Prahy 12  z března 2017, kde byl zveřejněn záměr. My si nevybavujeme, že by k nám do vchodu dorazily.Ke stažení: mordranske-Noviny_březen_1_2017

Dopis sousedům s informací o tom, co se chystá (2. 10. 2017) ke stažení: 20171001-dopis-sousedum

Návrh usnesení zastupitelstva ze září 2017, které neprošlo. Přílohy jsou vyjádření Útvaru rozvoje, jak by se mělo stavět v místech jako je naše ke stažení: stanoviska-magistratu-ipr-stavebni-cinnost  

Zápis ze zastupitelstva z 21. září 2017, kde proběhl pokus o revokaci usnesení rady, iniciovaní paní Ing. Hanou Jandovou (TOP 09) ke stažení zde: Jednání21-ZÁPIS VEŘ. z jednání Zastupitelstva MČ Praha 12 [TED] Zajímavé jsou str. 71-74 a 89-90.

Źádost o revokaci usnesení Rady MČ R -130-028-17 ke stažení:McPraha_12-zadostorevokaci-zeleny-kamyk-N

Důvodová zpráva k usnesení . R-141-014-17 , kterým Rada MČ souhlasí s tím, aby Magistrát prodal pozemky kolem Alberta včetně veřejné zeleně ke stavbě 8.patrového multifunkčního centra:duvodova-zprava-albert-pavlikova-oficialni

Odpověď na mail od radních Králíčka a Adámka ke stažení zde: 20171021-komunikace-kralicek

Listopadové Noviny Praha 12, kde Radní Adámek a Králíček píší o „kladném stanovisku“ Institutu plánování a rozvoje: https://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=58211

Žádost o informace dle zákona 106: Žádost o uzemní rozhodnutí zatím developer nepodal. Zároveň ten, kdo může ovlivnit za městskou část územní řízení, je starosta: 20171025-uzemni-rizeni-zastupovani-MC

Žádost o informace dle zákona 106: Developer zatím neuzavřel smlouvu o smlouvě budoucí s developerem, kterou má získat byty či nebytový prostor na úkor obavatel: 20171025-smlouva o smlouve budouci

Stanoviska stavebního úřadu a Institutu plánování a rozvoje ohledně výkladu stabilizovaného území: stanoviska-magistratu-ipr-stavebni-cinnost

Původní nesouhlas ke stavbě Zimova: TiskR-02093-Materiál do Rady MČ Praha 12 – R-153-024-14-ANM-nesouhlas-Zimova

Aktuální souhlas se stavbou Zimova: TiskR-04019-Materiál do Rady MČ Praha 12 – R-076-018-16-ANM-zimova-souhlas

Hlasování na Magistrátě 22. 2. 2018 hlasovani-mhmp-2018222

Kontakt: 604957495, ales.herzog@individualniplanovani.cz